työnhakija

REKISTERISELOSTE

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Työmyyräpalvelu Oy
Gneissitie 18
90620 Oulu
Y-tunnus 1645619-2
Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Juha Rusanen, p. 040 555 4490, juha.rusanen@tyomyyrapalvelu.fi


3. Rekisterin nimi
Työntekijärekisteri


4. Tietojen käyttötarkoitus
Työntekijärekisterin tarkoituksena on löytää tallennettujen tietojen perusteella sopivat henkilöt yrityksessä vapaana oleviin työpaikkoihin. Rekisteriin henkilötietonsa tallentavalta työnhakijalta pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen, käyttämiseen ja säilyttämiseen. Työnhakijalle voidaan lähettää viestejä järjestelmästä työnhakijan antamiin sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon.


5. Tietojen lähde
Tietoja kerätään pääasiassa työnhakijalta itseltään.


6. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuus tarkistetaan mahdollisuuksien rajoissa kultakin tietonsa jättäneeltä henkilöltä henkilökohtaisesti.


7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot ym.), aiempia työsuhteita koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävä ym.), koulutus- ja ammattitiedot ym. . Lisäksi rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito.


8. Tietojen luovutus
Rekisteriin annetut tiedot eivät näy muille käyttäjille. Työmyyräpalvelu Oy luovuttaa tietoja vain työntekijän kannalta potentiaalisille käyttäjäyritysten rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tietojen luovutukseen pyydetään rekisteröidyn henkilön suostumus. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjätunnuksin, palomuurein ja salasanoin. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus. Työnhakijan tiedot poistuvat työnhakijarekisteristä 12 kuukauden kuluttua viimeisestä työnhakijan tietoja koskevasta tallennuksesta.


10. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteröidystä henkilöstä on tallennettu henkilörekisteriin. Tarkastusoikeus perustuu henkilötietolain 26 §:n. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen:

Työmyyräpalvelu Oy
Juha Rusanen
Gneissitie 18
90620 Oulu

Pyyntö voidaan tehdä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja